QLL Kvantum Nyelvtanulás

Tájékoztatás:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (2) bek. b) pontja értelmében mentes az adó alól a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás.

Nyelvoktatásunkat
- abban az esetben szervezzük a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. évi törvény szerint, ha az "támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés vagy támogatott kombinált nyelvi képzés". (A felnőttképzési tevékenységünkre vonatkozó részletes tájékoztatás itt érhető el.)
- a többi esetben egyéb jogszabály - nevezetesen a "2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól"  - alapján szervezzük.

-

A támogatott felnőttképzési tevékenységünkre vonatkozó részletes tájékoztatás

Képzési programról, és az elállási jogról való tájékoztatás:

A 2013. évi LXXVII. számú Felnőttképzési Törvény rendelkezéseinek megfelelően minden ügyfelünknek, és a képzéseinken részt vevőknek biztosítjuk a felnőttképzési tevékenységünkre vonatkozó tájékoztatás, valamint a képzési programjainkhoz való hozzáférés lehetőségét nyelviskolánkban.

A képzés megkezdését megelőzően Résztvevőnek legalább három munkanapot biztosítunk a képzési program megismerésére, és az elállási jogának gyakorlására. Amennyiben a szerződés megkötését követően nem áll rendelkezésre a képzés megkezdéséig e háromnapi idő az elállási jog gyakorlására, akkor Résztvevő elállási jogát az első két oktatási alkalmat követő további két napon belül még - bánatpénz fizetése nélkül - gyakorolhatja.

Munkatársaink ügyfélszolgálati időben állnak rendelkezésére ügyfélszolgálatunkon.

Nyelviskolánkban a hirdetőtábláinkra is feltesszük az éppen indítandó és futó képzések program-moduljainak leírását, innen is tájékozódhatnak.

Intézményünk Minőségirányítási Kézikönyve elérhető az illetékes ügyvezetőnél, illetve az oktatási vezetőnél. E dokumentumba való betekintéshez kérjük egyeztessen időpontot munkatársainkkal!

© 2019 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest