QLL Kvantum Nyelvtanulás

A tudás megszilárdulásának kihasználásán alapul
a Villám-módszer többlépcsős nyelvtanulása.


A tanulás lépcsőzetessége azt jelenti, hogy kezdetben – a nyelvi fürdő során – a leckék megtanulása nélkül haladunk előre és előre. Újabb és újabb leckékkel ismerkedünk meg egymás után, - mint ahogy a tányérforgató egymás után indítja forgásnak a tányérjait, hogy azután vissza-vissza térjen hozzájuk, újabb forgási energiát adjon nekik.
Mi is vissza-visszatérünk a régebbi leckékhez, de mindig más, magasabb szintű tevékenységet végzünk velük.
Egy-egy napon így - egymáshoz képest lépcsőzetes eltolással - különféle tanulási tevékenységeket végzünk a különböző leckékkel. Rendre akkor fogunk hozzá, amikor már a tudás-megszilárdulásnak köszönhetően magasabb szintűvé vált a beérlelt tudás.
Ezért fontos, hogy minden egyes tanulási lépcsőt alvás kövessen, és újra meg újra érvényesülhessen az alvás tudás-megszilárdító hatása. Az egyes lépcsők között tehát automatikusan végzik dolgukat a tudás-megszilárdítás angyalai.
A TANGÓ tananyagaink tanmeneteit ennek szisztematikus kihasználására terveztük meg.
Az alábbi, az ősi hangkezettás, - majd CD-s ill. mai mp3-as - audió tananyaginkra bemutatott példánk is érzékelteti ennek a forradalmi nyelvismerési technológiának elveit:

Egy példa az audio tananyagos - CD-s ill.mp3-as - nyelvtanulás hét lépcsőjére és e tanulási tevékenységek lépcsőzetességére:

1. lépcső: az idegen nyelvi fürdő
- ez képezi és eredményezi a természetes szövegértés és minden további nyelvtanulási lépcső alapját.
2. lépcső: a kimondási tréning
- ez teremti meg a rutinos, jó tempójú, jó hangsúlyú artikuláció készségét.
3. lépcső: a leírási tréning
- segíti a részletek megfigyelését, a helyesírási sémák felismerését, gyakorlását.
4. lépcső: a felolvasási tréning
- a kiejtés, az olvasás, a helyesirás készségeit együttesen fejleszti.

5. lépcső: a fordítási tréning
- a rekonstruálás, a mondatalkotás részleteinek megfigyelését, alkalmazását segíti elő.
6. lépcső: a szövegmódosítás és önálló szövegalkotás
- átvezet az aktív nyelvhasználat területeire
7. lépcső: a nyelvtan áttekintése, rendszerezése
- a számtalan kialakult sejtésben megerősít, a félreértéseket eloszlatja.

Az önálló nyelvtanuló egyes tanulási lépcsőkhöz a tanuló maga választja meg a szövegeket, a szövegrészlet nagyságát, hogy érdekes, változatos élmény legyen a nyelvtanulás, és egyes szövegekre rá ne unjon! Ha szívesen megismerkedne egy ilyen konkrét tanulási menetrenddel, kattintson ide!

© 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest