QLL Kvantum Nyelvtanulás

TANGÓ - a fáradhatatlan anyanyelvi "magántanár"

Szórakoztató, interaktív egyéni és a családi nyelvtanulás négy-öt éves kortól (!) százéves korig – mindenkinek!

A FORTÉLYAINK:

Bármelyik leckét megérti anélkül is, hogy a korábbi vagy az új lecke szavait, nyelvi anyagát „tudná”.
Emiatt nem kell egyetlen leckét sem hagyományos értelemben megtanulnia: semmit nem kell belőle "megjegyeznie", nem kell semmit azonnal tudnia.
Anyanyelvi kiejtéssel hallja mindig az idegen nyelvi szöveget. Közben, ha akarja, a képernyőről olvashatja is.
Felhalmozódó tudását önmaga ellenőrizheti, és bejelölheti magának mondatonként, hogy jól tudta-e már, vagy később még foglalkozni akar az adott mondattal.
A nyelvtani eljárásokat - magyarázgatást mellőzve - a "nyelvi zsonglőrködés" mindig kicsit eltérő jelentésű példáiból ismeri ki, tanulja el.

Ezek miatt lehet a Tangóval teljesen egyedül, önállóan is, és persze, tanári segítséggel is hatékonyan nyelvet tanulni.

Melyek az egyéni nyelvtanulók szokásos aggályai, kétségei?

  • Pontosan megértem-e a szöveget? - Igen. Ez a Tangónál nem lehet kétséges.
  • Jól értem-e, amit érteni vélek, s miként tisztázzam, amit hézagosan értek? - A program megmutatja a pontos jelentést.
  • Helyesen kimondani, leírni tudom-e? - A szükséges mennyiségben újrahallgathatja bármelyik mondatot, sőt, a jó megfigyeléshez a kiejtést lelassíthatja, és az adott mondatot a képernyőn leírva is látja. A leírás - másolás, diktálás - gyakorlásánál az eltéréseket a program megmutatja.
  • Tudom-e magamtól is megfogalmazni a tanszöveg mondatait? - A sok rávezető gyakorlattal idáig is eljut. Megoldását mindig ellenőrizheti, és az adatbázisba bejelölheti magának a sikeres és a sikertelen megoldásokat.
  • Ha tévedek valamiben, honnan tudhatom? A program mindig megmutatja a pontos megoldást.

Miért "Tangó" a márkanév?
Mert ez a fantázianeve a számítógép-program egyik legértékesebb gyakorló részének:
A "Tangózás" - felidézés és rekonstruálás "forró nyomon".
A szövegben már hallotta - ismeri, érti - az egyik, majd a másik mondatot, akkor eggyel visszalép a program, és Ön időt kap, hogy felidézhesse vagy rekonstruálhassa az előbbi mondatot. A "szabad a gazda" folytatásnál egybevetheti megoldását a képernyőn megjelenő helyes megoldással. Aztán következik az újabb mondat bemutatása, majd az előző és e legújabb kikérdezése, és így tovább. (A - B és visszalép, kikérdezi: I A? - B? I C és visszalép I B? - C? I D és visszalép I C? - D? I E és visszalép I ...)

A nyelvtanilag helyes beszéd elsajátítása:
Anyanyelvünk használatához nem kell nyelvtani ismeret. Miért is kellene idegen nyelven?
A helyes beszéd elsajátításához Ön a mondatokat - mint a valódi társalgásban – a helyzetnek megfelelően csűri-csavarja, átalakítja, módosítja is a Tangó programban. Ezt szolgálja benne találmányunk, a "nyelvi zsonglőrködés".

A tudásmegszilárdulás tervszerű kihasználása:
Az angol Tangó program számos, korcsoportnak, tudásszintnek és -célnak megfelelő tanmenetet tartalmaz. Önnek nem kell mást tennie, csak kiválasztani az Ön számára legjobban megfelelőt, és aszerint haladni. (A többi nyelvhez is készülnek tanmenetek.)

A nyelvtudás önellenőrzése:
mivel mindig érti a szöveget, mindig meghallgathatja a helyes kiejtését, nincs mitől tartania! Saját megoldását az eredetivel mindig egybevetheti, korrigálhatja, és bejelölheti magának, hogy jól tudta, vagy éppen bizonytalan volt benne. (Emiatt is kell a program használójának név szerint bejelentkeznie a programba. A program ugyanis lehetővé teszi, hogy Ön, vagy bármely családtagja saját adatbázisába jelöli be a tudott/nem tudott mondatokat, és saját tanmenete szerinti úton tanuljon.)

Haladjon a saját tempójában!
A programmal fejlődését rendszeresen ellenőrizheti. Meg fog lepődni, hogy erőfeszítések nélkül is megjelenik Önben a nyelvtudás.

Az angol Tangó esetén fontosak a kész tanmenetek!
Kezdetben közülük válasszon. Ehhez ad segítséget a Menüben a "tanmenetek áttekintése" c. rész. Indítsa el a választott tanmenetet az elejéről, és kövesse azt. Leállítást követő indításkor onnan folytathatja, ahol abbahagyta. (A többi nyelvhez az elkészülő tanmenetek ingyenes frissítésbe kerülnek.)

Gyakorlás közben fennhangon mondjon ki minden mondatot!
Használjon tollat, pálcát  "karmesteri pálcaként”, amikor hallgatja és kimondja a szöveget. Ez fontos készségeket fejleszt - pl. az anyanyelvi beszélők megértéséhez is.

Hogy minden beszédrészletet jól megfigyeljen,
hallgassa meg annyiszor a mondatokat, ahányszor szükségesnek tartja! Le is tudja lassítani a beszédet, ha az ennek megfelelő hangszóró ikonra klikkel.

Tanuljon együtt a család!
Így könnyebb fennhangon megszólalni, és jobb együtt derülni a történeteken és az illusztrációik humorán. A "Tangó"-t és más önellenőrzéses  tanulási tevékenységet viszont ki-ki a saját tempójában végezze.

Mindenkinek személyes tanulói adatbázis áll rendelkezésére.
Ide jelölje be azokat a mondatokat, amelyekkel később is foglalkozni akar. A mondatokhoz feljegyzéseit, kérdéseit is rögzítheti.

Először a beszédet fogja jól érteni.
Közben a helyes kiejtést automatikusan begyakorolja, eltanulja. A nyelvvel való foglalkozás közben szinte észre sem veszi, hogy megtanul egy idegen nyelven olvasni, írni, gondolkozni.

Tanulhat - és tanuljon, ha teheti - jó tanárral is!
A jó tanár a Tangó programhoz illő módszerrel sokat segíthet. (A hagyományos, tudatosító nyelvtanozó felfogást követő tanításról jó tudni, hogy kifejezetten árthat a spontán nyelvhasználatnak, a folyékony és magabiztos beszéd elsajátításának.

A módszer diszlexiás nyelvtanulóknál is rendszerint beválik,
pedig az intézményes nyelvoktatás felmenti őket a nyelvtanulás alól

Sajnos, a személyes élményt semmilyen ismertetés nem pótolja! Jöjjön, próbálja ki!


© 2018 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest