QLL Kvantum Nyelvtanulás

A neander-völgyi ősember és a delfin

Kedves bölcsész ismerősöm, Szilvi a minap egy kérdéssel igencsak meglepett. Az izgatja, miért halt ki a Neander-völgyi ember, hiszen a miénknél lényegesen nagyobb agytömeggel rendelkezett. Egyesek szerint mi, a cro-magnoniak pusztíthattuk ki őket, mondta aggodalmaskodó arckifejezéssel.
Viccelődőre fogtam, s mondtam neki, hogy emiatt ne fájjon a feje! A Neander-völgyiek kipusztulása nem kell, hogy terhelje lelkiismeretünket. Elárulom a titkot: nem pusztultak ki. Leszármazottai ma is élnek.
Hatásszünetet tartottam, és Szilvi kíváncsi, megenyhült tekintete folytatásra sarkallt. Elárultam a „titkot”: a Neander-völgyiek mai leszármazottjait úgy hívják: delfin. Mondhattam volna más cetfélét, vagy éppen vidrát is, ki tudja, de a delfin az Delfin! Igazán kedves szívünknek – ha más fajok szemében kegyetlen ragadozónak is kell lennie.
Sikerült meglepetést és érdeklődést keltenem, és Szilvi lelkének nyugalmát helyreállítanom. Most már csak felkészültségem, jól informáltságom látszatát kellett megőriznem. Lássuk a vízimajom-elméletet!
Bár igazán csak hallomásból ismerem, még azt sem tudom, hogy hány ezer évet érint és mikorra esik a dolog, de nem is ez a lényeg. Tehát múltunk több ezer (vagy tízezer) évnyi időszakára a kutatók nem találtak a szárazföldön a cro-magnoni ősünktől származó semmilyen archeológiai leletet. Ez pedig rejtély! – mely akár azzal is magyarázható, hogy ősünk erre az időszakra áthelyezte élőhelyét a vízbe.
Miért tette, ha tette? Nem fontos. Akár tíz oldalnyi okot és közvetett bizonyítékot ki lehetne rá találni, ha ilyen régmúltról van szó. Nem egy ilyen írás forog közkézen. Lényegtelen, hogy melyik hiedelmet választjuk közülük.
A lényeg, hogy az elképzelés szerint később, megszőrtelenedetten mégis visszajöttünk a szárazföldre, és most itt vagyunk! Ez tehát a vízimajom-elmélet – hallomásaim nyomán előadott, hétköznapi változatban.
Most pedig ugorjék a Neander-völgyi is a vízbe! Ha ilyesmi velünk megeshetett, akkor megtörténhetett vele is. Tegyük fel, hogy ezt tette, és rászokott a vízi életformára, kialakította a maga víziélet-kultúráját.
Magzati fejlődésünk során kezünk és lábunk ujjai között kezdetben úszóhártya képződik, ami később eltűnik. A Neander-völgyinek víziélet-kultúrában jobb túlélési előnyt jelenthettek az olyan mutációk, amelyeknél a hasonló úszóhártya megmarad. Az is, ha karja, lába hossza csökken, törzse megnyúlik. A mutációk sorozata az ős fejét, arcát megnyújtotta, farkcsontjából hátuszonyt csinált, és láss csodát, Világ: itt élnek nagy agyú elő-elődeink leszármazottai a tengerekben, delfinek formájában. Eddig a szabadelőadás.
Szilvi megenyhült arccal néz rám, és furcsálkodva kérdi, hogy ez tényleg igaz-e? Vannak rá bizonyítékok?
Már hogy lennének?! – feleltem – hiszen most találtam ki az egészet.

A Neander-völgyieket érintő rész anatómiai vonatkozásai nyilván szakszerűtlenek. Példázatnak szántam csupán. Arra jó, hogy elmondjam, miként képzelem az evolúció megvalósulását – úgy, hogy ne a vak véletlen lottóhúzásai alapján álljon össze egy sikeres, új faj genetikai jellemzője. A környezet, a viselkedési kultúra és a genetikai állomány hármasában gondolkodom, melyben a viselkedési kultúra az, amely könnyen és gyorsan változik, és emellett változásai átörökítődnek.
Így körbeérnek, a kiinduló pontjukra hurokszerűen visszacsatolódnak az egymásra hatások. Egy öngerjesztő kör keletkezik, ha a következmény viszszacsatolása erősíti a kiváltó okot. A rendszer nem stabilizálódik.
Nem a meglévő állapot fenntartására irányul többé. A meglévőtől való eltávolodást gerjeszti a génösszetételben is, a kultúrában is.

Spirálisok jutnak erről eszembe, melyeknek egymást követő pontjai rendre távolodnak előzményüktől is, kiindulópontjuktól is. Gyorsuló változások, lavinaszerű kataklizmák és ráadásul a fejlődés szerteágazó.
Mint az élővilágé. Vajon a komputerkorszakba lépésünk változtat-e az emberiség genetikai állományán, és milyen hosszú idő kellhet hozzá?

Vissza a tartalomjegyzékhez Tovább egy másik fejezetre

© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest