QLL Kvantum Nyelvtanulás
NEMLEGES JOGI NYILATKOZAT:
A piaci és jogszabályi változásra tekintettel már 2017-ben megszüntettük a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, ún. nyelvi "képzések" formát, és helyettük szakmai meggyőződésünk szerinti nyelvtanfolyamokat szerveztünk, nyelvoktatási szolgáltatást nyújtottunk a QLL módszerünkkel. Ezen nem változtatott az új Felnőttképzési Törvény sem.
Társaságunk nem Képző intézmény.
Társaságunk semmiféle olyan szolgáltatást nem nyújt, amely  a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozik. (A szolgáltatásainkat igénybe vevők kompetenciáival, kompetenciaalakításával, kompetencia fejlesztésével nem foglalkozunk. Különösen nem tesszünk ilyet célzottan, szervezetten. Ezek együttese képezi ui. a feltételeit annak, hogy valamely tevékenység az FKT hatálya alá  tartozzék.)


Átalakítottuk az egykori, nyelviskolai kínálatunkat. Az egyéni nyelvtanulást szolgáló tananyagaink, és használatukkal kapcsolatos, személyre szabott tanácsadásaink kerültek előtérbe.
E
gy teljesen új tanfolyami formán  dolgozunk. Ideiglenes neve: Csoportos Kontrasztív Csevegés .Ez a spontán megszólalást és az öntudatlan grammatika-alkalmazást, a beszéd folyékonyságot segíti. 
A korábbi, népszerű szuperintenzív, intenzív és VillámExpressz nyelvtanfolyamainkat - a jogi szabályozásokra tekintettel - átmenetileg szüneteltetjük.
_________________
Jöjjön el tananyag-bemutatónkra, bemutató óránkra, nyelvtanulási tanácsadásunkra!

Helye: Bp., IX. Közraktár u. 22B. Kapucsengő: 54,  Bal lépcsőház, I. emelet 5.

A bemutató időpontja előzetes egyeztetéssel - 06-30-449-8850 - és általában szerdánként 11-17 óra között.
- de egyeztetéssel más időpont is lehetséges.

Megközelíthető:

2-es villamossal: a Zsil utca megállótól a második háztömb a Közraktár u. 22/B,
4-es és 6-os villamossal, 12-es busszal: a Boráros téri megállótól,
15-ös busszal: a Bakáts utcai megállótól,
HÉV-vel: a Boráros téri végállomástól gyalog, vagy a 2-es villamossal az első megálló.

Parkolási lehetőségek:

Fizető parkolás a "BÁLNA" parkolóházában, illetve a háztömb körüli utcákban (drágábban).

_________________________________-


Az egykori VillámNyelviskola archív ismertetője:

Különlegességek a (jelenleg átmenetileg szünetelő) VillámNyelviskolai nyelvtanfolyamain

- A két és fél évtizeden át fejlesztett és sikeresen alkalmazott módszerünk licencét közoktatási intézményeknek/nyelviskoláknak megfelelő adaptációval szívesen átadjuk -

Kellemes körülmények,
légkondícionált termek, digitális VillámTananyagok, szakképzett VillámNyelvtanárok és egy sok éven át kipróbált, bevált, eredeti módszer szolgálják itt a tanulást.

A nyelvtanuló mindig mindent pontosan ért. A jelentést az új mondatok első elhangzása előtt magyarul hallja, látja!
Anyanyelvi színészektől
hallja az idegen nyelvi szöveget, és mondatról-mondatra olvashatja is a monitoron. A tanuló
a mintát követve társaival és tanárával együtt elismétli a mondatokat. A tanulók  – kezükben egy karmesteri pálcát tartva a ritmust, a beszéd hangsúlyait kiemelik, emlékezetesebbé teszik.
A mondatokat átalakítják,
jelentésüket zsonglőrködve csűrik-csavarják, és így a nyelvi szerkezetek sokaságát szinte észrevétlenül megismerik, alkalmazzák.
Az írásra, az olvasás fejlesztésére, az ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

A 7 hagyománytörő "nálunk-nincs":

1. nincs házi feladat, 2. nincs a következő órákra való felkészülés, 3. nincs számon kérő tesztelés, 4. nincs feleltetés, 5. nincs szómagolás, 6. nincs memoriter, és 7. nincs hagyományos nyelvtanozás, és így az azt alapozó drillezés sincs.

A résztvevők  mint tornaórán a bukfencet  itt magán a nyelvórán sajátítják el a nyelv használatát. (A felnőtt nyelvtanuló életvitele sem engedi meg, hogy otthon külön is tanuljon, ráadásul óráról órára házi feladatokat is készítsen.) Ezért a nyelvtanulás eredményességét nem építjük a tanuló otthoni munkájára.

Akik másképp nem boldogultak

A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes többségükben azoknál is, akik más módszerrel nem jutottak használható eredményre. Akik elhitték, hogy nekik nem lenne nyelvérzékük.

A digitális VillámTananyag és előnyei

Számítógépről nagy méretű tévé-monitoron, ill. projektoros kivetítéssel játsszuk le a digitális tananyagainkat. Így minden mondat szövegét hallják is, látják, olvassák is a tanulóink. Ez észrevétlenül fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket.

Nem kell, hogy egyforma előismereteik legyenek

Ugyanis soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés. Mindenki a saját tempójában haladhat. Itt nincs szorongás, nincs megszégyenülés, nincs feleltetési frász. Az STT kártyákkal pedig a kontrasztív diskurzusok folyamán mindenki képes a felvetett kérdésekre saját válasz-repertoárából angolul-németül nyelvhelyesen felelni.

Egy jó hír diszlexiásoknak:

Módszerünkkel sok diszlexiás felnőtt és ifjú is boldogul az idegen nyelvvel, akiket egyébként az iskolai nyelvoktatás alól felmentenek. Nálunk pedig pl. már száz-százhúsz órás VillámTanfolyam után könnyített angol könyvek olvasásával is boldogulnak, és tanfolyam-sorozatunkat elvégezve több diszlexiás sikerrel tett középfokú nyelvvizsgát. (lásd például Balázsi Csaba esetét!)


Miért jó az intenzív és szuperintenzív nyelvtanfolyam?

  • Ki ne szeretne hamar eredményt?
  • Ki ne szeretné hamar érezni, hogy van értelme, eredménye a tevékenységének?
  • Minél kevesebb időráfordítással, minél hatékonyabban?!
  • Csakhogy az idegen nyelv használatára rá kell, hogy álljon az agyunk, a gondolkodásunk és automatikusan a nyelvünk is. Ehhez eredeti, új módszer és kellő töménységben sok idegen nyelvi élmény szükséges. Akár nyelvtanfolyamon, akár a Tangó programmal, intenzív, önáló nyelvgyakorlással.
  • Az elterjedt, heti egy-két hagyományos nyelvóra leginkább valami alibi-nyelvtanulás.

De hatékony-e, gazdaságos-e a napi 4-8 órás nyelvtanulás?

  • Tapasztalataink szerint igen. Rendkívül hatékonyak is, gazdaságosak is az ilyen tréningek, mert az emberi agy szinte teljesen átáll az idegen nyelvi gondolkozásra. Az alvásokkal járó tudás-megszilárdulásnak pedig jut elég feldolgozni való.

Szakmai, nyelvpedagógiai hitvallásunk a Közös Európai Referenciakeretről és a mindennapi nyelvtanításról, (és egy jogi nyilatkozat.)

A nyelvi szintek meghatározására és besorolására szolgál az un. Közös Európai Referenciakeret. Ám hiába mondta az Európa Tanács, hogy nem szabad az egyes szinteket, mint egy „zollstock”-ot értelmezni, a magyar jogi szabályozás "bemeneti és kimeneti követelmények" szerinti programokat ír elő a "nyelvi képzések" esetére. Emiatt nem veszünk részt olyan "képzésekben", melyekre az FKTV előírásai vonatkoznak, és töröltettük magunkat a nyilvántartásban.

Nyelviskolánkban nyelvtanítási/nyelvoktatási szolgáltatást nyújtunk a "2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól" alapján. (Ez a tevékenységünk semmilyen vonatkozásban nem tartozik a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá.) (Egyébként nyelvtanítási szolgáltatásunk mentes az adó alól a "2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról" 85. §  (2) b pontja alapján. Ez  kimondja, hogy "a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás" mentes az adó alól.

_____________________
© 2023 Minden jog fenntartva! Relaxa Kft., Budapest